Skip to content

General

Assemblea de l’AMPA 2016

per Mylene Marty Sancho el 20 octubre 2016

El dimecres 19 d’octubre, a les 21:00 h, a la sala d’actes de l’Escola, va tenir lloc l’Assemblea General Ordinària del curs 2016-17, amb el següent ordre del dia:

1.- Presentació de l’acte

2.- Aprovació, si s’escau, de l’acta de l’Assemblea del curs passat

En aquest enllaç la podeu trobar:

http://www.ampaminguella.org/wp-content/uploads/2015/11/ACTA-ASSAMBLEA1.pdf

3.- Aprovació, si s’escau, de la liquidació del pressupost del curs passat

4.- Renovació de la Junta i presentació dels nous membres. Invitació a participar.

5.- Informe dels projectes en curs:

  • activitats de formació de pares
  • biblioteca de pares
  • socialització de material escolar (bates, xandalls, llibres…)
  • foment del teatre infantil
  • Minguellot
  • concerts en família
  • Menjar Solidari, Gran Recapte i Marató de TV3
  • comunicació

6.- Projecte de socialització de llibres de lectura i text. Determinació de l’aportació econòmica de cada alumne per al curs 2106-17

7.- Presentació i aprovació, si s’escau, del projecte de pressupost del curs 2016-17

8.- Precs i preguntes

9.- Cloenda

Us fem un breu resum dels acords més significatius de l’assemblea. Va quedar aprovada la liquidació dels pressupostos referents al curs 2015-2016 i la previsió de pressupost pel curs 2016-2017, detallant cadascun del conceptes. També es va fer la presentació de tots el projectes  que du  a terme l’AMPA i per últim va ser aprovat, per unanimitat de totes les famílies presents, l’increment de la quota corresponent a la socialització que serà  de 10€ ANUALS PER ALUMNE/A per tal de poder seguir amb el projecte de socialització de llibres escolar i de lectura. La quota habitual de l’AMPA no s’incrementarà.

Aquesta quota de 10€ per alumne serà girada el proper mes de novembre, mentre que la quota habitual corresponent a les activitats de l’AMPA  de 22€ serà pel més de febrer.

Agraïm molt a tots els assistents la seva presència i en breu adjuntarem l’acta de la reunió.

AMPA Minguella

General