Skip to content

Declaració d’intencions

La formació, així en general, és una de les assignatures que tenim pendent en aquest país. Amb massa freqüència trobem treballadors que no han pogut rebre la informació necessària per a dur a terme la seva activitat. Igualment, rebuda la formació inicial, moltes vegades ningú no es preocupa d’oferir-los la possibilitat d’adaptar els seus coneixements a les noves circumstàncies (les màquines canvien, els programes informàtics es revisen, a vegades fins i tot es canvia de feina!…).

Exercir de pare, pensem, requereix d’una formació específica i continuada. Com passa amb les activitats, els nostres fills sovint “canvien de programa” (l’adolescència),  o “apareixen productes i tecnologies nous” (els llibres digitals) que obliguen al reciclatge dels “usuaris”.

L’AMPA considera molt necessari oferir a les famílies l’oportunitat de formar-se com a educadors, per a aconseguir uns fills madurs, autònoms i responsables.

Per això totes les activitats es programen amb la intenció de donar pistes, propostes i orientacions que puguin ser portades a la pràctica en els nostres àmbits domèstics, i que sovint no només permetran millorar les nostres relacions amb els fills, sinó que, també, amb els adults amb qui compartim la vida.

Amb aquest esperit treballarem. És per això que si hi ha algun tema que us interessi especialment, us preguem que en els comuniqueu. Coneguent els vostres interessos podrem programar aquelles activitats que us sastisfacin.

Així, ja ho sabeu. Si voleu res, ampaminguella@gmail.com.