Skip to content

Presentació

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes Minguella és un organisme de caràcter voluntari integrat per pares, mares i tutors legals dels alumnes matriculats al centre.
La finalitat de l’Associació és col·laborar amb la Direcció i el professorat del centre, aportant iniciatives i suggeriments per a la millor formació de l’alumnat, sempre amb el vist-i-plau del centre i sense interferir en la marxa de les tasques escolars ni en les decisions del claustre de professors. També promoure la cooperació dels pares i mares per a fomentar la formació integral dels alumnes, col·laborant amb la Direcció de l’Escola en l’organització d’activitats adreçades als escolars i les seves famílies, i desenvolupant activitats de formació de pares.L’AMPA es finança mitjançant una quota anual que aporta cada família -prescindint dels fills matriculats en el centre-. També obté alguns ingressos a través d’entitats col·laboradores .L’AMPA som tots els pares i mares de l’escola i les persones que en aquest moment formem part de la junta, som pares com vosaltres, per tant som els vostres representants i un dels nexes d’unió entre vosaltres i l’escola. No dubteu en fer-nos arribar els vostres suggeriments i inquietuds, i a involucrar-vos en els projectes que creieu oportuns.Objectius dels projectes

Els membres de la junta de l’AMPA, basem la nostra feina, en tres paraules, què són la nostra convicció: CONVIVÈNCIA, ECONOMIA I FORMACIÓ

En base a aquestes tres paraules treballem pels nostres fills i famílies, i és a partir d’elles que organitzem tots els projectes.

Tots els nostres projectes pretenen:

  • Millorar la comunicació entre famílies
  • Fomentar l’estalvi i re aprofitament de material escolar, (roba, llibres…)
  • Oferir eines als pares per ajudar en la tasca educativa dels nostres fills.

Projectes per aquest curs

Arrel de les inquietuds del pares en aquests darrers anys i amb l’ajuda de tots els pares i la comunitat educativa, tenim en marxa molts projectes que seguirem i ampliarem, aquest any. Hem preparat un llistat explicatiu de cada un dels projectes, a quí van adreçats, qui col·labora, horaris, etc, etc. Us l’adjuntem amb aquesta carta.

A més dels projectes del llistat, l’Ampa també col·labora econòmicament amb la Festa de la Solidaritat que organitza l’escola, en el concurs literari de Sant Jordi, en la revista Xarxa que edita l’escola, i en el programa d’auxiliar de conversa.

També tenim moltes altres propostes que necessiten de persones que les liderin i desenvolupin. Us demanem que participeu de les activitats que s’organitzen per als pares i famílies: és una bona manera d’ajudar en el creixement de valors en els nostres fills.

Us encoratgem a involucrar-vos en l’organització d’aquestes activitats i de totes aquelles que vulgueu proposar i promoure en el context de l’AMPA.

Assemblea

L’AMPA com a ens associatiu, fa una Assemblea anual, on és marquen les pautes a seguir l’any en curs. És en aquesta assemblea on es presenten els projectes, els pressupostos, és fa un balanç de tot i sobretot, és on els pares i mares podem fer les propostes, nous projectes, suggeriments, etc. El que calgui per deixar ben marcades les línies que pretenem seguir aquest any. És importantissim que vingueu, i doneu la vostra opinió per tal que els membres de la junta treballem en la direcció que tots plegats volem com a pares i mares de l’escola.

Comunicació

La junta de l’AMPA es reuneix cada primer dimecres lectiu de mes, a les 21:00 a l’escola. Hi sou tots convidats ja des d’ara.

Per a facilitar la comunicació i organització seria molt convenient que de cada classe pogués sorgir alguna persona que volgués fer d’interlocutor entre les famílies i la direcció de la junta de l’AMPA.

Recordeu, si us plau, l’adreça electrònica de l’AMPA és ampaminguella@gmail.com

Les comunicacións les emetem des de la plataforma de l’Escola ( no-replay@escolesminguella.org). Verifiqueu que no les teniu a la llista de contactes no desitjats!

Podeu seguir-nos també, a través del Facebook.

Sempre que vulguem fer-vos saber alguna cosa que considerem important, us enviarem un missatge electrònic.

Us esperem.